Uitnodigingen versturen

Het versturen van uitnodigingen voor het invullen van de enquête kan met Patiëntervaring.nl op verschillende manieren, met representativiteit en een hogere respons tot gevolg.

E-mail

In het uitnodigingenbeheer van Patiëntervaring.nl kan er onder andere gekozen worden voor het versturen van de uitnodigingen door middel van een e-mail. De tekst van de uitnodigingsbrief kan per wijze van uitnodigen worden aangepast. Na het uploaden van een bestand met e-mailgegevens van de patiënten zullen de uitnodigingen verstuurd worden. U zult kunnen bijhouden of respondenten de enquête hebben ingevuld. 

Mixed mode

Het schriftelijk versturen van de uitnodiging is de andere optie die Patiëntervaring.nl aanbiedt. Mixed mode-onderzoek kan worden toegepast wanneer enkel online onderzoek onvoldoende is. Een schriftelijke uitnodiging wordt verstuurd naar de patiënt met de mogelijkheid de enquête online in te vullen. De uitnodigingsbrief bevat de URL van de website waar de enquête ingevuld kan worden door in te loggen met een persoonlijke code.
De schriftelijke uitnodiging kan evenwel verstuurd worden inclusief enquête inhoud. Na het schriftelijk invullen van de enquête door de patiënt wordt deze middels een bijgeleverde envelop teruggestuurd naar de zorginstelling. Met de importfunctie van Patiëntervaring.nl  kunnen  schriftelijke resultaten overzichtelijk verwerkt worden.

QR-code

Zorginstellingen kunnen patiënten direct tijdens hun ziekenhuisbezoek verzoeken mee te doen aan een patiënttevredenheidsonderzoek. De uitnodigingsbrief bevat, naast de persoonlijke inlogcode, een QR-code. Door het scannen van de code met de camera op een iPad, iPhone of Android-telefoon of tablet zal de patiënt direct in de door hem/haar in te vullen enquête terecht komen. Het invullen van de persoonlijke code is nu niet meer nodig. 

Bekijk wat patiëntervaring voor
uw organisatie kan betekenen!