Resultaten

Data verzamelen is stap één bij het afnemen van een enquête. Efficiënte verwerking van uw resultaten leidt tot optimaal inzicht in de tevredenheid en ervaringen van uw patiënten. De rapportagemogelijkheden van Patiëntervaring.nl zijn eenvoudig in gebruik, duidelijk en overzichtelijk. 

Dashboard

Op het dashboard kan er in één oogopslag inzicht worden verkregen in de uitgezette of nog uit te zetten enquêtes. Naast het raadplegen van het responspercentage per enquête, wordt de algehele respons hier getoond. Bovendien heeft u inzicht in de respons van onderliggende afdelingen. 

Rapportage

Zodra een enquête is uitgezet kunnen de resultaten worden bijgehouden. Voor het analyseren van de data kan er inzicht verkregen worden in de resultaten van een enkele respondent. Door het genereren van grafieken kunt u rapportages maken en opslaan. Er kan per vraag gekozen worden tussen verschillende soorten grafieken en tabellen. Bovendien kunnen de kleuren van het logo van een zorginstelling gebruikt worden voor de grafieken, met als gevolg een verzorgde en heldere rapportage. 

Extensie

Rapportages inclusief grafieken en/of tabellen kunnen gegenereerd worden in Excel, PDF, HTML en CSV. 

Benchmark

Patiëntervaring kan resultaten inzichtelijk maken op vele niveaus. Voor het vergelijken van uw resultaten, het zogenaamde “benchmarken”, zijn er verschillende mogelijkheden. Of het nu gaat om een vergelijking met een andere afdeling, een andere instelling of met eerdere eigen resultaten; Patiëntervaring.nl maakt het snel en eenvoudig mogelijk. 

Door het opstellen van vragen en/of een enquête op het hoogste niveau van de zorginstelling en deze te koppelen naar onderliggende niveaus zullen op het hoogste niveau alle resultaten van de enquête bij elkaar opgeteld worden. Op deze manier benchmark van een (sub)afdeling(en) met elkaar of met de gehele instelling kan geraadpleegd kan worden. Dit leidt tot duidelijke inzichten in verbeterpunten om de kwaliteit van uw organisatie te waarborgen.

Bekijk wat patiëntervaring voor
uw organisatie kan betekenen!