Markten

Eerstelijns zorg

Als eerste contactpunt voor mensen met een hulpbehoefte is het nodig dat het aanbod hoogstaand en zo breed mogelijk is. Door onderzoek te doen naar de  tevredenheid van patiënten over de kwaliteit van de zorg is dit doel te bereiken. 

Zowel huisartsen, apothekers, tandartsen en fysiotherapeuten gebruiken Patiëntervaring.nl als instrument voor het meten van de ervaringen van hun patiënten en/of cliënten. Patiëntervaring.nl ondersteunt bij de interne kwaliteitsverbetering van een organisatie vanuit cliëntenperspectief. U kunt zelf eenvoudig en snel continu meten. Op elk gewenst moment kunnen resultaten geraadpleegd worden en omgezet in overzichtelijke en bruikbare rapportages. De voor uw organisatie meest relevante informatie wordt getoond op het interactieve dashboard, om een continue grip op het kwaliteitsniveau van uw organisatie te krijgen. 

Tweedelijns zorg

Door de veranderingen in de zorgsector wordt het voor zorginstellingen steeds belangrijker te concurreren, vooral op het gebied van service. Een belangrijke maatstaf is het meten van patiëntervaringen.

Ziekenhuizen en andere tweedelijnszorginstellingen moeten aan steeds meer normen voldoen die vanuit de zorgverzekeraars worden gesteld. Op basis van prestatie-indicatoren vinden onderhandelingen plaats tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar. Hoe beter de prestaties van uw organisatie, des te meer financiering vanuit de zorgverzekeraars. Zorginstellingen kunnen met behulp van Patiëntervaring on- en offline tevredenheids- en ervaringsonderzoeken uitvoeren. Voor het gebruik van Patiëntervaring is geen technische kennis vereist en is daarom eenvoudig en snel te gebruiken zowel voor u als voor de patiënt.

De antwoorden van de patiënt op de door u geselecteerde vragen worden in het systeem opgeslagen en verwerkt. Op basis van de resultaten kunt u, met behulp van Patiëntervaring, verbeterplannen maken om uw zorg te optimaliseren.

Specialistische zorg

Goede zorg is meer dan het geven van de juiste behandeling. U heeft ervaring met de zorg voor cliënten, maar wat is de ervaring van cliënten met uw zorg?

Een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek kan zowel gedreven worden door certificering of wetgeving, maar niet alle vraagstukken zullen in deze vragenlijsten opgenomen zijn. In deze vragenlijsten komen gestandaardiseerde vragen aan bod, terwijl u meer specifieke vragen heeft. De GGZ-thermometer of de CQi-vragenlijsten zijn voorbeelden van zulke enquêtes. Het afnemen van deze vragenlijsten gebeurd met Patiëntervaring.nl overzichtelijk en snel en u houdt zelf de controle. Naast het continu meten en op elk gewenst tijdstip de resultaten kunnen raadplegen, kunt u bovendien de vragenlijsten aanvullen met voor u belangrijke kwesties. Zo krijgt u het beste inzicht in de zorgbehoefte van uw cliënten.

Bekijk wat patiëntervaring voor
uw organisatie kan betekenen!