Blog

Veranderingen in het zorglandschap

05-07-2016 09:01

In het zorglandschap is er veel gaande. Zo zitten wij nu midden in de ontwikkeling van nieuwe, generieke en korte PREM-vragenlijsten ter vervanging van de al verouderde en lange CQI vragenlijsten. Het is nog niet duidelijk wanneer deze vervanging gaat plaats vinden, maar dat het gaat gebeuren is wel duidelijk. Een ander belangrijke ontwikkeling in de markt is de sturing op het zelf meten van de patiënttevredenheid door de zorgorganisaties zelf. Hier kan Patiëntervaring.nl u uiteraard perfect in ondersteunen.

De koude wintermaanden

Wij willen dat Patiëntervaring.nl u als meetsysteem zo optimaal mogelijk ondersteund bij het meten van uw patiënttevredenheid. In de afgelopen natte en koude wintermaanden hebben wij, onder het genot van een beker warme chocolademelk, Patiëntervaring.nl verder ontwikkeld. Het ontwikkelen en toevoegen van extra functionaliteiten doen wij op basis van input van u als gebruiker en naar de marktontwikkelingen die wij zien. Zo is de Net Promoter Score (NPS) toegevoegd als graadmeter voor de tevredenheid van de patiënt. Ook kunt u tegenwoordig het gemiddelde opvragen bij getalsvragen. Wanneer u bij verschillende afdelingen de vraag uitzet “Welk cijfer geeft u de afdeling waar u onder behandeling bent geweest”, kunt u eenvoudig en overzichtelijk het gemiddelde cijfer van de verschillende afdelingen met elkaar vergelijken. Verder zijn er nog diverse zaken toegevoegd/aangepast.

De warme zomermaanden

Wij blijven ook in de zomermaanden bezig met het verder ontwikkelen van Patiëntervaring.nl. De komende ontwikkelpunten die wij hebben bepaald zijn:

  • Op het dashboard kunnen filteren op datumtraject.
  • Bij het opvragen van resultaten direct verschillende periodes met elkaar kunnen vergelijken;
  • Uitgebreide filteropties bij gegeven antwoorden, zodat nagegaan kan worden of een correlatie is tussen twee gegeven antwoorden.

Bekijk wat patiëntervaring voor
uw organisatie kan betekenen!